Melissa Scott

Melissa Scott

president of ALM services, Vizo Financial